Mitt första nätverk

På uppdrag av UF Älvsborg påbörjades hösten 2020 arbetet med att utveckla samarbetet emellan UF-elever och deras lokal näringsliv med syfte att skapa kvalitativa möten och relationer emellan dem.

Jag fick leda arbetet med att utveckla detta nya koncept som gick ut på att matcha UF-företagare mot rådgivare från näringslivet med rätt kompetens.