Sjuhäradstextil

Under våren 2019 önskade Inkubatorn i Borås uppdatera sitt webbaserade register Sjuhäradstextil med mer information och fler kategorier. 

Jag höll i arbetet med kartläggning och publicering av nya företag i registret samt projektledde utvecklingen av webbsidan.